Održane edukacije mekih vještina za nastavnike

Tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja održano je preko 20 edukacija na temu mekih vještina za nastavnike Turističko- ugostiteljske škole Split. Edukacije su bile organizirana od strane Visokog učilišta Algebra i Sveučilišta u Zadru, dok su voditeljice Karijernog centra sudjelovale u koordinaciji aktivnosti.

Neke od tema koje su nastavnici imali priliku slušati na edukacijama:

Tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja održano je preko 20 edukacija na temu mekih vještina za nastavnike Turističko- ugostiteljske škole Split. Edukacije su bile organizirana od strane Visokog učilišta Algebra i Sveučilišta u Zadru, dok su voditeljice Karijernog centra sudjelovale u koordinaciji aktivnosti.

Neke od tema koje su nastavnici imali priliku slušati na edukacijama:

 • Upravljanje konfliktima
 • Kako efikasno postaviti granice i reći NE
 • Interpersonalne kompetencije: Subjektivna dobrobit zaposlenika u obrazovnom sektoru
 • Izrada rubrika za formativno i sumativno vrednovanje
 • Digitalni alati za vrednovanje
 • Profesionalna etika nastavnika
 • Upravljanje i vođenje heterogene skupine učenika (inkluzivni aspekt)
 • Praktični rad učenika
 • Upravljanje nastavnim procesom
 • Vođenje razredne rasprave
 • Nastavnički autoritet
 • Odgoj osobnosti učenika (odgojne pogreške)
 • Odgojna sredstva (nagrada, kazna, pohvala, pokuda…)
 • Upravljanje stresom
 • Međugeneracijske razlike