Održane radionice “Priprema za intervju za posao”

Kroz travanj i svibanj održane su radionice pripreme učenika za selekcijski intervju među učenicima završnih razreda trogodišnjeg smjera (kuhar, konobar, slastičar) Turističko- ugostiteljske školeSplit. Cilj radionice bio je priprema učenika za selekcijski intervju. Voditeljice radionice upoznale su učenike s vrstama intervjua kao što su strukturirani, polustrukturirani i slobodni intervju te njihovim ključnim razlikama. Osim toga, …

Održane radionice “Pisanje životopisa i molbi”

Kroz prosinac, ožujak i travanj održana je radionica pisanja životopisa i zamolbi među učenicima završnih razreda trogodišnjeg smjera (kuhar, konobar, slastičar) Turističko- ugostiteljske škole Split. Cilj radionice „Pisanje životopisa i zamolbi“ bio je priprema učenika za tržište rada i predstavljanje sebe budućim poslodavcima na primjereni način. Učenici su ponovili glavne sastavnice pisanja životopisa i zamolbi …

Predstavljanje Karijernog centra RCK završnim razredima

Kroz siječanj 2023. godine predstavljen je Karijerni centar i Savjetovalište RCK završnim razredima četverogodišnjeg smjera Turističko- ugostiteljske škole Split. Učenicima je predstavljen cilj Karijernog centra koji se odnosi na usmjeravanje i savjetovanje učenika kako bi mu prelazak iz srednjoškolskog obrazovanja na više obrazovanja ili svijet rada bio što uspješniji te podizanje njihove motivacije i samopouzdanja. …

Radionica: „Socijalne vještine“

lipnja u sklopu rada Savjetovališta RCK održana je radionica među učenicima prvog idrugog razreda Turističko- ugostiteljske škole Split, smjera pomoćni kuhar i slastičar ipomoćni konobar. Tema radionice bila je “Socijalne vještine”. Cilj radionice bio je upoznatiučenike s prepoznavanjem socijalnih situacija u kojima se nalaze. Osobe sa teškoćama urazvoju u određenim socijalnim situacijama imaju teškoće sa …

Radionica: „Moje zanimanje- moje radno mjesto“

svibnja održana je radionica među učenicima 3.i razreda, smjera pomoćni kuhar i slastičar.Tema radionice bila je “Moje zanimanje-moje radno mjesto”. Cilj radionice bio je upoznatiučenike s koracima u pripremi i izvedbi razgovora za posao. Za učenike su pripremljenimaterijali kako bi imali vizualnu podršku tijekom radionice. Učenici su se upoznali sapozitivnim i negativnim primjerima ponašanja tijekom …

Projektni dan

Dana 11. svibnja 2022. godine u Turističko- ugostiteljskoj školi Split održan je projektni danna kojemu smo sudjelovali predstavljajući Karijerni centar i Savjetovalište Regionalnog centrakompetentnosti.Cilj planirane aktivnosti bio je upoznati učenike naše škole, koji još nisu imali prilikusurađivati s nama, s uslugama koje nudimo kroz naš Centar.Učenici su se upoznali sa stručnim timom koji čini Karijerni …

Održane radionice pisanja životopisa s učenicima Srednje strukovne škole „Blaž Jurjev Trogiranin“

U sklopu projekta “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma iugostiteljstva Split” tijekom mjeseca svibnja voditeljice Karijernog centra RCK gostovale su uškoli- partneru projekta, Srednjoj strukovnoj školi „Blaž Jurjev Trogiranin“.Učenicima je predstavljen cilj Karijernog centra RCK koji se odnosi na praćenje i usmjeravanjekarijera učenika te uključuje praćenje učenika od ulaska u školu do njenog završetka.Učenici …

Održane radionice pisanja životopisa i pripreme učenika za selekcijski intervju

Tijekom veljače, ožujka i travnja održane su radionice pisanja životopisa izamolbi te radionica pripreme za intervju među učenicima završnih razredatrogodišnjeg smjera (kuhar, konobar, slastičar)Turističko- ugostiteljske školeSplit.Cilj prve radionice „Pisanje životopisa i zamolbi“ bio je priprema učenika zatržište rada. Učenici su ponovili glavne sastavnice pisanja životopisa i zamolbi zaposao. Dobili su primjere valjano napisanih životopisa i …

Ciklus radionica „Spremni za tržište rada“

U sklopu rada Karijernog centra Regionalnog centra kompetentnosti tijekom veljače i ožujka planiran je ciklus radionica „Spremni za tržište rada“ među učenicima završnih razreda trogodišnjih zanimanja. Radionice provode Mirta Ramljak, voditeljica Karijernog centra RCK i Ines Grbešić, voditeljica obrazovanja za učenike s teškoćama. Planirano je provođenje triju radionica slijedećim redoslijedom: Radionica 1.  Pisanje životopisa i …

Radionica za učenike: „Znam kojim bi se poslom želio/la baviti“

U mjesecu siječnju među učenicima pomoćnih zanimanja Turističko- ugostiteljske škole Splitodržana je radionica na temu „Znam kojim bi se poslom želio/la baviti“. Na početku satazajednički smo se podsjetili na prošlu radionicu na kojoj smo ispunili upitnik o promišljanjuučenika o karijeri, nakon kojega su učenici, uz pomoć voditelja i pomoćnika u nastavi ispunilisvoje osobne životopise.Ova radionica …