KARIJERNI CENTAR RCK I SAVJETOVALIŠTE „Mogu & hoću“

Karijerni centar uspostavljen je pri Regionalnom centru kompetentnosti u Turističko- ugostiteljskoj školi Split. Osnovan je u sklopu projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ 2021. godine.

Cilj Karijernog centra je praćenje i usmjeravanje karijera učenika te podizanje njihove motivacije i samopouzdanja. Rad Centra uključuje praćenje učenika od ulaska u školu do njenog završetka te praćenje razvoja karijere poslije završetka srednjoškolskog obrazovanja. U rad Centra uključeni su i polaznici programa obrazovanja odraslih. Kroz Karijerni centar RCK provodit će se radionice profesionalnog usmjeravanja te će se pružati individualno karijerno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje učenicima svih škola u obuhvatu Regionalnog centra kompetentnosti i polaznicima obrazovanja odraslih.

U sklopu Karijernog centra djeluje i Savjetovalište „Mogu & hoću“  koje kroz savjetodavni rad pruža pomoć i podršku učenicima i roditeljima za stjecanje što boljih kompetencija potrebnih za buduća zanimanja. U savjetovalištu radi voditeljica obrazovanja za djecu s teškoćama, voditeljica Karijernog centra i vanjski stručnjak radi kvalitetnijeg rada s djecom s poteškoćama i individualiziranog pristupa.

Stručni tim provodi savjetovanja, pedagoške radionice i edukativna predavanja za učenike  i roditelje u obuhvatu Regionalnog centra kompetentnosti. U svrhu dugotrajnijeg učinka rada, preporuka je da se u savjetodavni proces uključe i roditelji/staratelji.

Učenici svih škola u obuhvatu Regionalnog centra kompetentnosti mogu računati na savjetodavnu podršku stručnog tima na tjednoj bazi u Regionalnom centru kompetentnosti.

MISIJA Karijernog centra RCK i Savjetovališta „Mogu & hoću“ je ponuditi učenicima profesionalno usmjeravanje i savjetodavni rad u svrhu što bolje pripreme za daljnje obrazovanje i tržište rada.

VIZIJA Karijernog centra RCK i Savjetovališta „Mogu & hoću“ je pružiti  učenicima razvoj profesionalnih kompetencija, samostalnosti i  odgovornosti te pružanje podrške kroz srednjoškolsko obrazovanje koje će pridonijeti razvoju njihova profesionalnog i privatnog života.

Stručni tim savjetovališta čine:

Mirta Ramljak, mag.psih, Voditeljica Karijernog centra

mirtaramljak.rck@gmail.com