Radionica za učenike: „Znam kojim bi se poslom želio/la baviti“

U mjesecu siječnju među učenicima pomoćnih zanimanja Turističko- ugostiteljske škole Split
održana je radionica na temu „Znam kojim bi se poslom želio/la baviti“. Na početku sata
zajednički smo se podsjetili na prošlu radionicu na kojoj smo ispunili upitnik o promišljanju
učenika o karijeri, nakon kojega su učenici, uz pomoć voditelja i pomoćnika u nastavi ispunili
svoje osobne životopise.
Ova radionica nastavak je na navedeni upitnik te su učenici kroz različite aktivnosti imenovali
sličice vezane uz određena zanimanja, pokušali prepoznati kojoj vrsti zanimanja odgovara
pojedina sličica, raščlanili sličice te ih pripojili odgovarajućem zanimanju i pokušali objasniti
opise poslova pojedinog zanimanja uz pomoć sličica.
Po završetku radionice učenici su kroz evaluacijske listiće procijenili zadovoljstvo i osjećaj
tijekom radionice.