Održane radionice “Pisanje životopisa i molbi”

Kroz prosinac, ožujak i travanj održana je radionica pisanja životopisa i zamolbi među učenicima završnih razreda trogodišnjeg smjera (kuhar, konobar, slastičar) Turističko- ugostiteljske škole Split.

Cilj radionice „Pisanje životopisa i zamolbi“ bio je priprema učenika za tržište rada i predstavljanje sebe budućim poslodavcima na primjereni način.

Učenici su ponovili glavne sastavnice pisanja životopisa i zamolbi za posao. Dobili su primjere valjano napisanih životopisa i zamolbi za posao te su tijekom dva školska sata pisali svoj osobni životopis prema unaprijed pripremljenom obrascu i uz pomoć voditeljica radionice.