Radionica: „Socijalne vještine“

 1. lipnja u sklopu rada Savjetovališta RCK održana je radionica među učenicima prvog i
  drugog razreda Turističko- ugostiteljske škole Split, smjera pomoćni kuhar i slastičar i
  pomoćni konobar. Tema radionice bila je “Socijalne vještine”. Cilj radionice bio je upoznati
  učenike s prepoznavanjem socijalnih situacija u kojima se nalaze. Osobe sa teškoćama u
  razvoju u određenim socijalnim situacijama imaju teškoće sa prepoznavanjem gesti,
  ekspresija lica i prikrivenog sarkazma te ne znaju u nekim situacijama prepoznati sarkazam ili
  iskrenost. Za učenike su pripremljeni materijali kako bi imali vizualnu podršku tijekom
  radionice. Učenici su se upoznali sa pojmom sarkazma, što sarkazam znači i koji su načini
  praćenja osobe kako bi prepoznali je li osoba iskrena ili sarkastična. Izrađena je vizualna
  podrška elemenata koji moraju prepoznati (intonacija u glasu, ekspresije lica i položaj tijela).
  Vanjski stručni suradnik, Mirna podijelila je voditeljici obrazovanja za djecu s teškoćama,
  Ines i stručnoj suradnici škole, Miji kartice za situacije koje trebaju oponašati. Učenici su
  dobili kartice sa znakovima DA/NE koje su trebali dizati u zrak i pogađati je li situacija
  stvarna/iskrena ili sarkastična. Nakon različitih primjera situacija, učenici su dobili zadatak
  samostalno osmisliti i odglumiti neku socijalnu situaciju.