Radionica: „Moje zanimanje- moje radno mjesto“

 1. svibnja održana je radionica među učenicima 3.i razreda, smjera pomoćni kuhar i slastičar.
  Tema radionice bila je “Moje zanimanje-moje radno mjesto”. Cilj radionice bio je upoznati
  učenike s koracima u pripremi i izvedbi razgovora za posao. Za učenike su pripremljeni
  materijali kako bi imali vizualnu podršku tijekom radionice. Učenici su se upoznali sa
  pozitivnim i negativnim primjerima ponašanja tijekom razgovora za posao. Svaki učenik
  dobio je jedan primjer pozitivnog ili negativnog ponašanja te je morao odlučiti kojoj
  kategoriji pripada odabrano ponašanje. Učenicima su na ploču postavljeni vizualni koraci
  podrške koji bi im mogli pomoći pri razgovoru za posao (predstavljanje, predaja životopisa,
  govor o vlastitom iskustvu itd.) Nakon što su se upoznali sa pozitivnim i negativnim
  primjerima ponašanja mogli su vidjeti sami primjer simulacije razgovora. Voditeljica
  obrazovanja za djecu s teškoćama, Ines predstavljala je radnika koji je imao odlike negativnog
  ponašanja tijekom razgovora za posao, dok je edukacijska- rehabilitatorica, Mia predstavljala
  dobrog budućeg zaposlenika. Nakon obavljene simulacije razgovora učenici su komentirali
  što je dobro, a što loše u samim primjerima njihova ponašanja. Potom je svaki učenik
  samostalno odradio vježbu simulacije s voditeljicom radionice.