Održane radionice pisanja životopisa i pripreme učenika za selekcijski intervju

Tijekom veljače, ožujka i travnja održane su radionice pisanja životopisa i
zamolbi te radionica pripreme za intervju među učenicima završnih razreda
trogodišnjeg smjera (kuhar, konobar, slastičar)Turističko- ugostiteljske škole
Split.
Cilj prve radionice „Pisanje životopisa i zamolbi“ bio je priprema učenika za
tržište rada. Učenici su ponovili glavne sastavnice pisanja životopisa i zamolbi za
posao. Dobili su primjere valjano napisanih životopisa i zamolbi za posao te su
tijekom dva školska sata pisali svoj osobni životopis prema unaprijed
pripremljenom obrascu i uz pomoć voditeljica radionice.
Cilj druge radionice bio je priprema učenika za selekcijski intervju. Učenici su
prepoznali važnost selekcijskog intervjua u procesu traženja posla. Voditeljice
radionice upoznale su učenike s vrstama intervjua kao što su strukturirani,
polustrukturirani i slobodni intervju te njihovim ključnim razlikama. Osim toga,
učenici su se upoznali s nekim od najčešćih standardnih pitanja za selekcijski
intervju i zajedno s voditeljicama radionice komentirali ih.
Nakon toga, učenici su kroz igru uloga pokušali izvesti simulaciju razgovora
između posloprimca i poslodavca. Ostali učenici u razredu pozorno su pratili,
slušali i analizirali simulaciju razgovora nakon čega se potaknula zajednička
rasprava i vršnjačko vrednovanje.
Na ovaj način učenike se uključuje, ohrabruje, motivira i potiče na ovladavanje
komunikacijskih vještina i samopouzdanja u procesu traženja posla.