Radionice: Svijet rada

U mjesecu svibnju u završnim razredima (3.i, 4.a, 4.b, 4.c razred) održane su pedagoške radionice pružanja podrške kroz obrazovne aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti o svijetu rada. S obzirom na individualne razlike ljudi, postoje različite karijerne težnje i vrijednosti koje se pridaju sigurnosti zaposlenja, dohotku, radnom mjestu, statusu, napredovanju kroz različite poslove, pristupima učenju te važnosti koje ima rad u odnosu na slobodno vrijeme (Arthur, Knapova i Wilderom, 2005).

Cilj radionice bio je upoznati učenike s razinama obrazovanja i vještinama koje zahtijevaju određena zanimanja. Učenici su iz različitih zanimanja pokušavali  procijeniti nužna potrebna  znanja, sposobnosti i obrazovanje za njih te pokušali prepoznati  vlastite sposobnosti i vještine potrebne za ostvarivanje željenog zanimanja.