Radionica: „Socijalne vještine“

lipnja u sklopu rada Savjetovališta RCK održana je radionica među učenicima prvog idrugog razreda Turističko- ugostiteljske škole Split, smjera pomoćni kuhar i slastičar ipomoćni konobar. Tema radionice bila je “Socijalne vještine”. Cilj radionice bio je upoznatiučenike s prepoznavanjem socijalnih situacija u kojima se nalaze. Osobe sa teškoćama urazvoju u određenim socijalnim situacijama imaju teškoće sa …

Radionica: „Moje zanimanje- moje radno mjesto“

svibnja održana je radionica među učenicima 3.i razreda, smjera pomoćni kuhar i slastičar.Tema radionice bila je “Moje zanimanje-moje radno mjesto”. Cilj radionice bio je upoznatiučenike s koracima u pripremi i izvedbi razgovora za posao. Za učenike su pripremljenimaterijali kako bi imali vizualnu podršku tijekom radionice. Učenici su se upoznali sapozitivnim i negativnim primjerima ponašanja tijekom …

Projektni dan

Dana 11. svibnja 2022. godine u Turističko- ugostiteljskoj školi Split održan je projektni danna kojemu smo sudjelovali predstavljajući Karijerni centar i Savjetovalište Regionalnog centrakompetentnosti.Cilj planirane aktivnosti bio je upoznati učenike naše škole, koji još nisu imali prilikusurađivati s nama, s uslugama koje nudimo kroz naš Centar.Učenici su se upoznali sa stručnim timom koji čini Karijerni …

Održane radionice pisanja životopisa s učenicima Srednje strukovne škole „Blaž Jurjev Trogiranin“

U sklopu projekta “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma iugostiteljstva Split” tijekom mjeseca svibnja voditeljice Karijernog centra RCK gostovale su uškoli- partneru projekta, Srednjoj strukovnoj školi „Blaž Jurjev Trogiranin“.Učenicima je predstavljen cilj Karijernog centra RCK koji se odnosi na praćenje i usmjeravanjekarijera učenika te uključuje praćenje učenika od ulaska u školu do njenog završetka.Učenici …

Održane radionice pisanja životopisa i pripreme učenika za selekcijski intervju

Tijekom veljače, ožujka i travnja održane su radionice pisanja životopisa izamolbi te radionica pripreme za intervju među učenicima završnih razredatrogodišnjeg smjera (kuhar, konobar, slastičar)Turističko- ugostiteljske školeSplit.Cilj prve radionice „Pisanje životopisa i zamolbi“ bio je priprema učenika zatržište rada. Učenici su ponovili glavne sastavnice pisanja životopisa i zamolbi zaposao. Dobili su primjere valjano napisanih životopisa i …

Ciklus radionica „Spremni za tržište rada“

U sklopu rada Karijernog centra Regionalnog centra kompetentnosti tijekom veljače i ožujka planiran je ciklus radionica „Spremni za tržište rada“ među učenicima završnih razreda trogodišnjih zanimanja. Radionice provode Mirta Ramljak, voditeljica Karijernog centra RCK i Ines Grbešić, voditeljica obrazovanja za učenike s teškoćama. Planirano je provođenje triju radionica slijedećim redoslijedom: Radionica 1.  Pisanje životopisa i …

Radionica za učenike: „Znam kojim bi se poslom želio/la baviti“

U mjesecu siječnju među učenicima pomoćnih zanimanja Turističko- ugostiteljske škole Splitodržana je radionica na temu „Znam kojim bi se poslom želio/la baviti“. Na početku satazajednički smo se podsjetili na prošlu radionicu na kojoj smo ispunili upitnik o promišljanjuučenika o karijeri, nakon kojega su učenici, uz pomoć voditelja i pomoćnika u nastavi ispunilisvoje osobne životopise.Ova radionica …

Božićna radionica barista u hotelu Radisson Blu Resort Spa&Wellnes

U sklopu projekta “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split” 14. prosinca održana je božićna radionica barista u hotelu Radisson Blu Resort Spa&Wellnes. Radionicu je organizirala Hrvatska gospodarska komora u suradnji s predstavnicima hotela, za učenike Turističko- ugostiteljske škole i učenike SS „Braća Radić“ Kaštel Štafilić. Planirana radionica sastojala se od izrade …

Na sjednici Vijeća učenika i Vijeća roditelja Turističko- ugostiteljske škole Split predstavljen Karijerni Centar i Savjetovalište RCK „Mogu i hoću“

Sjednica Vijeća učenika Turističko- ugostiteljske škole Split održana je u utorak, 28. rujna u 13.00h, dok je sjednica Vijeća roditelja održana slijedećeg dana, 29. rujna u 18.00h. Cilj provedenih aktivnosti bilo je predstaviti Vijeću učenika i Vijeću roditelja Turističko- ugostiteljske škole Split osnovani Karijerni centar i Savjetovalište RCK „Mogu i hoću“ u sklopu projekta Uspostave …

Radionice: Svijet rada

U mjesecu svibnju u završnim razredima (3.i, 4.a, 4.b, 4.c razred) održane su pedagoške radionice pružanja podrške kroz obrazovne aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti o svijetu rada. S obzirom na individualne razlike ljudi, postoje različite karijerne težnje i vrijednosti koje se pridaju sigurnosti zaposlenja, dohotku, radnom mjestu, statusu, napredovanju kroz različite poslove, pristupima učenju te važnosti …